به سایت شرکت مبتکران عصر نوین پاسارگاد (مانا) خوش آمدید

محصولات خنک کننده دیتا سنتر اشنایدر الکتریک ( Uniflair Wall Mount Room Cooling)WMA

Uniflair Wall Mount Room Cooling.

WMA
Monoblock Wall Mounted Units for External
Installation with Upflow Air Discharge

WMA_DATASHEET